คอร์สสเป็คซีล ธรรมะ…For You “ความสุขอยู่ที่ใจ ด้วยพรหมวิหาร ๔” วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บริษัท สเป็คซีล จำกัด นำโดยคุณพงษ์ศักดิ์ , คุณอุไรวรรณ์  จิระวัฒน์พงศา ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม คอร์ส “สเป็คซีล ธรรมะ…For You  ความสุขอยู่ที่ใจ ด้วยพรหมวิหาร ๔” โดยเนรมิตห้องประชุมแห่งบริษัท สเป็คซีล จำกัด ให้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่แสนอบอุ่น

 

ด้วยยึดหลักคำสอนของครูบาอาจารย์ พระอาจารย์กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก ที่เคยสั่งสอนไว้ว่า      “เมื่อสว่างแล้ว จงมอบความสว่างให้ผู้อื่นต่อไป”

ท่านเจ้าภาพผู้อารีจึงเปิดบ้านต้อนรับผู้ปฏิบัติธรรมให้มาลงทะเบียนตั้งแต่เช้า ด้วยความตั้งใจที่จะจัดคอร์สวิปัสสนาขึ้นเพื่อให้กัลยาณมิตรและลูกค้า รวมถึงพนักงานในบริษัท ได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสะดวกสบาย มีบรรยากาศที่อบอุ่น พนักงานทุกคนในบริษัทจึงร่วมแรงร่วมใจกันจัดสถานที่นี้ด้วยตนเอง

คอร์สนี้ได้เน้นหลักธรรมคำสอนเรื่องพรหมวิหาร ๔ โดยเฉพาะ ความเมตตา ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีจิตใจที่อ่อนโยน  และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่านประสบความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจมา แต่เมื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีจิตใจที่สงบนิ่ง และพบความสุข ทั้งนี้ก็ด้วยธรรมะอันวิเศษของพระพุทธเจ้า

ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ คณะพระสงฆ์แม่ชี ท่านเจ้าภาพทุกท่าน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่าน รวมถึงท่านผู้ให้บริการทุกๆท่านค่ะ สาธุๆๆ