คอร์สปฏิบัติธรรม

หลักสูตรคอร์สปฏิบัติธรรม

หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีการจัดขึ้นทั้งหมด ๓ หลักสูตรดังนี้

jitta-course

หลักสูตรจิตตภาวนา
(๒ คืน ๓ วัน)

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีเวลาไม่มาก (ช่วง ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์) แต่ต้องการแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักสูตรเฉพาะช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยและต้องการเข้าถึงธรรม โดยหลักสูตรนี้จะมีกิจกรรมคือ สอนการเดินจงกรม ระยะที่ ๑-๓ และจะได้มีการฝึกนั่งสมาธิภาวนา (พองหนอ ยุบหนอ) มีธรรมะบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ตรงจากจากชีวิตจริงและมาจากการปฏิบัติธรรม ในชั่วโมงบรรยายกฎแห่งกรรม ท่านจะได้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ได้เจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งกิจกรรมที่สำคัญมาก คือ พระในบ้าน (แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา)

siri-course

หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
และสันติสุข (คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย)
๗ คืน ๘ วัน
สำหรับผู้ที่สนใจและมีเวลา

เป็นหลักสูตรที่คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้ศึกษาและค้นพบการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข มาเป็นเวลานานและได้นำมาสอนในหลักสูตร ๘ วัน ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส (เครื่องเศร้าหมอง) อวิชชา (ความไม่รู้จริง) ในหลักสูตรนี้มีการกำหนดอิริยาบถปัจจุบันการเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยายทุกวัน กิจกรรม พระในบ้าน กิจกรรม กฏแห่งกรรม

child-course

หลักสูตรพุทธบุตร
(๒ คืน ๓ วัน)

หลักสูตร สำหรับเยาวชน ที่ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นผู้มีความกตัญญูต่อ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ สังคม และประเทศชาติ นำพาให้เขาเติบโตเป็นคนดีในสังคม ในภายภาคหน้า

การเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม

เตรียมตัวอย่างไรก่อนมาปฏิบัติธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่านกังวลใจว่า เมื่อจะมาปฏิบัติธรรมต้องเตรียมตัวอย่างไร จึงจะมีความเหมาะสม รวมทั้งสามารถอยู่ปฏิบัติได้ตามวันเวลาที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้ เพราะบางท่านขาดการเตรียมตัวที่ดีจึงทำให้การปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรม ณ สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ ผู้ที่จะมาเข้าร่วมโปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบถามวันเวลา ของการอบรม และโทรมาจองคอร์ส การปฏิบัติธรรมล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
ขออธิบายแจ้งความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้เตรียมดังนี้

สิ่งที่ควรเตรียมมา

 1. เสื้อผ้าสีขาว นุ่งห่มสบายไม่อึดอัด เดินก็สะดวก นั่งสมาธิก็สะดวก
 2. เครื่องกันหนาวในช่วงเดือน พ.ย – ม.ค ของทุกปี ที่นี้อากาศหนาว
 3. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น
 4. ร่ม , ไฟฉาย
 5. หากมีโรคประจำตัว ให้เตรียมยารักษาโรคมาด้วย

สิ่งที่ไม่ควรนำมา

 1. เครื่องประดับตกแต่งร่างกายต่าง ๆ ยกเว้น นาฬิกาบอกเวลา
 2. โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 3. เครื่องเล่นต่าง ๆ วิทยุ โทรทัศน์

หมายเหตุ: หากท่านได้นำของดังกล่าวติดตัวมา รบกวนฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแล เพื่อป้องกันความกังวลใจของผู้ปฏิบัติฯ

ข้อควรปฏิบัติระหว่างปฏิบัติธรรม

 1. ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรมและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 2. แต่งกายให้สุภาพ สีขาวไม่สวมกระโปรงสั้นและกางเกงขาสั้น
 3. โปรดศึกษาตารางอบรมตามบอร์ดที่ติดไว้ให้เข้าใจ
 4. เมื่อถึงเวลาอบรมควรเข้าให้ตรงเวลา หากอยู่ในช่วงของการปฏิบัติธรรมไม่ควรออกก่อนเวลา ไม่พูดคุยเสียงดัง
 5. สำรวมกาย วาจา ใจ ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
 6. รับประทานอาหารอย่างมีสติ
 7. กรุณารักษาความสะอาดห้องพักและห้องน้ำ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนกลับ (อุปกรณ์ขอยืมจากห้องลงทะเบียน)
 8. กรุณาถอดปลั๊ก ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดพัดลม หรือปิดแอร์ให้เรียบร้อย ก่อนออกจากห้อง
 9. หากพบสิ่งชำรุด ใช้การไม่ได้ เช่น ก๊อกน้ำ หลอดไฟ พัดลม โถส้วม ระบบระบายน้ำ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที
 10. งดการใช้โทรศัพท์ในระหว่างการปฏิบัติ ให้ฝากโทรศัพท์ไว้ที่ห้องลงทะเบียน
 11. ห้ามสูบบุหรี่
 12. กรุณาจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
 13. ไม่นำอาหาร ขนม เข้าไปรับประทานในห้องพัก
 14. กรุณาถอดปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม พับแยกให้เรียบร้อย ในวันสุดท้ายก่อนกลับบ้าน