รายการโพธิธรรม

รายการโพธิธรรม

ออกอากาศทางช่อง PSI 239 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.

รายการโพธิธรรม โดย มูลนิธิบุญญานุภาพ
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.

ทางช่อง PSI 239

รับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://www.stationg.com/wbtv/