ร่วมบริจาค

ร่วมบริจาค

หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีการจัดขึ้นทั้งหมด ๓ หลักสูตรดังนี้

กองทุนวิปัสสนา

ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพวิปัสสนา
สำหรับค่าอาหารและสาธาราณูปโภค
บัญชี กองทุนวิปัสสนามูลนิธิบุญญานุภาพ
ธ.กรุงไทย สาขาเถิน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 518-0-44237-0

กองทุนพระสงฆ์

ร่วมบุญการสร้างวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ
บัญชีกองทุนพระสงฆ์ ธ.กรุงไทย
สาขาเถิน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 518-0-51044-9

กองทุนอเนกประสงค์

ร่วมบุญอื่นๆ
บัญชีกองทุนอเนกประสงค์มูลนิธิบุญญานุภาพ
ธ.กรุงไทย สาขาเถิน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 518-0-44236-2

แจ้งการโอนเงิน

ชื่อของคุณ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
Line ID
โอนเข้าบัญชี
เพื่อร่วมบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพคอร์สปฏิบัติธรรมสมทบทุนค่าอาหารและสาธารณูปโภคสร้างวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพภัตตาหารพระสงฆ์ แม่ชีอื่นๆ ระบุ
เป็นเงิน (บาท)
หลักฐานการโอนเงิน