กำหนดการคอร์สปฏิบัติธรรม

1 พฤษภาคม 2019
3 พฤษภาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน
  3 พฤษภาคม 2019 - 5 พฤษภาคม 2019 @ 
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5 พฤษภาคม 2019
 • จิตพุทธา นำพาสุข
  5 พฤษภาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6 พฤษภาคม 2019
 • วิปัสสนาพาพ้นทุกข์ นำความสุขคืนสู่สังคม (บุคลากรทางการแพทย์)
  6 พฤษภาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

7 พฤษภาคม 2019
9 พฤษภาคม 2019
10 พฤษภาคม 2019
 • ธรรมคีตะ พุทธะสู่เวไนย (คอร์สคุณครู)
  10 พฤษภาคม 2019 - 12 พฤษภาคม 2019 @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

11 พฤษภาคม 2019
 • จิตพุทธะ พาเวไนยสู่ทางพ้นทุกข์ (คอร์สพิเศษครั้งที่ 6)
  11 พฤษภาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 พฤษภาคม 2019
13 พฤษภาคม 2019
 • ชีวิตดีมีสุข
  13 พฤษภาคม 2019
  Power Air System Co., Ltd. 988 หมู่ 7 ถนนคลองส่งน้ำสุวรรณถูมิ, ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540, ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

17 พฤษภาคม 2019
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน
  17 พฤษภาคม 2019 - 19 พฤษภาคม 2019 @ 
  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

18 พฤษภาคม 2019
 • บำเพ็ญภาวนาวันวิสาขบูชา
  18 พฤษภาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

20 พฤษภาคม 2019