กำหนดการคอร์สปฏิบัติธรรม

5 กรกฎาคม 2019
 • ซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ
  5 กรกฎาคม 2019 - 7 กรกฎาคม 2019 @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6 กรกฎาคม 2019
7 กรกฎาคม 2019
9 กรกฎาคม 2019
11 กรกฎาคม 2019
 • สงบนอก สว่างใน ใจเมตตา
  11 กรกฎาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12 กรกฎาคม 2019
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน
  12 กรกฎาคม 2019 - 14 กรกฎาคม 2019 @ 
  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

14 กรกฎาคม 2019
15 กรกฎาคม 2019
 • พุทธเมตตา โพธิสัญญา ส่องธรรมกลางใจ
  15 กรกฎาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

16 กรกฎาคม 2019
 • จิตตภาวนา
  16 กรกฎาคม 2019 - 18 กรกฎาคม 2019 @ 
  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ, Theon-Wangchin Rd, ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน ลำปาง 52160 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • บำเพ็ญภาวนาวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
  16 กรกฎาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

19 กรกฎาคม 2019
 • แสงทอง ส่องธรรม นำสุข
  19 กรกฎาคม 2019 - 21 กรกฎาคม 2019 @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

20 กรกฎาคม 2019
 • จิตพุทธา นำพาสุข
  20 กรกฎาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

21 กรกฎาคม 2019
22 กรกฎาคม 2019
 • สวนธรรมนำพาสุข
  22 กรกฎาคม 2019 - 24 กรกฎาคม 2019 @ 
  สวนธรรมศรีปทุม, ตำบล ท้ายเกาะ อำเภอ สามโคก ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

25 กรกฎาคม 2019
 • พระแม่ประทานพร
  25 กรกฎาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

26 กรกฎาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน
  26 กรกฎาคม 2019 - 28 กรกฎาคม 2019 @ 
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

29 กรกฎาคม 2019