ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

1 ธันวาคม 2019
 • เมตตาธรรมนำสุข (คอร์สปิด)

  1 ธันวาคม 2019
  บ้านสามพราน จ.นครปฐม

5 ธันวาคม 2019
 • บำเพ็ญภาวนาบูชาพ่อ

  5 ธันวาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

6 ธันวาคม 2019
 • เพื่อนธรรมนำสุข

  6 ธันวาคม 2019 - 8 ธันวาคม 2019 @ 
  ปากเมงรีสอร์ท จ.ตรัง

9 ธันวาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข

  9 ธันวาคม 2019 - 11 ธันวาคม 2019 @ 
  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค จ.ภูเก็ต

13 ธันวาคม 2019
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน

  13 ธันวาคม 2019 - 15 ธันวาคม 2019 @ 
  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

15 ธันวาคม 2019
 • ธรรมะพาสุขใจ (เรือนจิตพุทธะ)

  15 ธันวาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand

16 ธันวาคม 2019
 • พุทธ-ธารา

  16 ธันวาคม 2019 - 18 ธันวาคม 2019 @ 
  Tree Tara resort Sai Yok, Kanchanaburi 71150, Thailand

20 ธันวาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน

  20 ธันวาคม 2019 - 22 ธันวาคม 2019 @ 
  บ้านภูตะวัน อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา 30130, ประเทศไทย

22 ธันวาคม 2019
 • จิตเมตตา นำพาสุข

  22 ธันวาคม 2019
  บจก.ดับเบิ้ลสตาร์ ซ.สุขสวัสดิ์ 84 กรุงเทพฯ

24 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 
  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย


ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม ปี 2563

4 มกราคม 2020
 • พุทธะกลางใจ พาเวไนยไปนิพพาน (คอร์สเข้มประจำเดือนมกราคม)
  4 มกราคม 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
10 มกราคม 2020
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน
  10 มกราคม 2020 - 12 มกราคม 2020 | 
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย
12 มกราคม 2020
 • ธรรมะพาสุขใจ (เรือนจิตพุทธะ)
  12 มกราคม 2020
  หมู่บ้านปาริชาติ ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน นครปฐม 73170 ประเทศไทย
14 มกราคม 2020
 • ศรัทธานำสู่นิพพาน (เข้มชั้น 2 / ปกติชั้น 3)
  14 มกราคม 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand
15 มกราคม 2020
 • ซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ
  15 มกราคม 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
17 มกราคม 2020
 • หนึ่งเดียวกับพุทธะ ด้วยใจศรัทธา
  17 มกราคม 2020 - 19 มกราคม 2020 | 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
18 มกราคม 2020
 • จิตพุทธา นำพาสุข (ผู้ใหญ่/เด็ก)
  18 มกราคม 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
19 มกราคม 2020
 • ศรีมิตรบรรลุธรรม
  19 มกราคม 2020
  Srithai Superwear Public Co., Ltd. Soi Suk Sawat 36, Bang Pakok, Bangkok 10140, Thailand
24 มกราคม 2020
 • ความสุขแท้อยู่ที่ใจ (ออสเตรเลีย)
  24 มกราคม 2020 - 27 มกราคม 2020 | 
31 มกราคม 2020
 • แสงแรกแห่งธรรม นำสุข
  31 มกราคม 2020 - 1 กุมภาพันธ์ 2020 | 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand
 • ปฏิบัติบูชา ถวายสมเด็จพ่อองค์ปฐม และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  31 มกราคม 2020