เรือนจิตพุทธะ บ้านที่มีแต่ให้ 25 กันยายน 2559

20161003_660

 

คอร์สปฏิบัติธรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยครอบครัวที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมถึงศรัทธาต่อท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าภาพเรือนจิตพุทธะ คือ พ.ต.ท.ธานี สงวนจีน คุณกานต์ภาพรรณ จิวริยเวชช์ และลูกสาวทั้งสอง น้องหมูหวาน น้องหมูพิงค์ เมื่อได้ลิ้มรสความสุขในพระธรรมแล้วจึงมีความตั้งใจส่งต่อความสุขที่ตนได้รับให้แก่ผู้อื่นยิ่งๆขึ้นไป

 

20161003_981

 

ท่านผู้ที่สนใจคอร์สปฏิบัติธรรมหลักสูตรพื้นฐาน สามารถสมัครปฏิบัติธรรมที่เรือนจิตพุทธะได้ เป็นคอร์ส 1 วันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพในทุกๆ ชั่วโมง ตามแนวทางการฝึกเจริญสติปัฏฐาน4 พรหมวิหาร4 และพุทธานุสสติกรรมฐาน

 

20161003_3375

 

ชั่วโมงปฏิบัติธรรม เริ่มด้วยการฝึกเจริญสติ เดินจงกรมระยะที่ 1 มีชั่วโมงธรรมะบรรยาย พิจารณาอาหารและรับประทานอาหารด้วยสติ เจริญจิต เจริญเมตตา ทุกชั่วโมงถูกออกแบบและจัดสรรไว้อย่างดี ไม่เคร่งเครียดหรือย่อหย่อนจนเกินไป จุดประสงค์คือเพื่อให้ผู้ปฎิบัติธรรมมีจิตใจที่อ่อนโยนลงและสามารถรับธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจได้ตามภูมิจิตภูมิธรรมของตน

 

20161003_7165

 

ถึงแม้ว่าการปฏิบัติธรรม ณ เรือนจิตพุทธะในคอร์สที่ผ่านมานี้ ท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์จะไม่สามารถเดินทางมาสอนได้ด้วยตนเองเนื่องจากท่านอาพาธและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล แต่ท่านได้เมตตาแสดงธรรมผ่านระบบออนไลน์มาเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมและสอนวิปัสสนากรรมฐานโดยยกระดับจิตผู้ปฏิบัติธรรมจากขั้นพื้นฐาน ทาน ศีล จนถึงภาวนา

20161003_8764  20161003_6143  20161003_6926

ท่านพระอาจารย์อยู่ในใจของลูกศิษย์เสมอและผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้ถึงพลังเมตตา พลังศรัทธามหาศาลต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทำให้คอร์สนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจากการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด