คอร์ส “เมตตาธรรม นำสุข สู่สำเร็จ” ณ โรจนธรรมสถาน ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะท่านเจ้าภาพคอร์ส เมตตาธรรม นำสุข สู่สำเร็จได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม ณ โรจนธรรมสถาน

แม้จะมีอุปสรรคจากฟ้าฝนมากเพียงใด แต่ผู้ปฏิบัติธรรมในคอร์สนี้ก็ยังคงตั้งใจมุ่งหน้ามา ณ โรจนธรรมสถาน เพื่อฟังพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ เทศนาในช่วงเช้า เนื่องจากผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่เคยปฏิบัติธรรมในคอร์สที่พระอาจารย์เดินทางไปสอนยังที่ต่างๆมาแล้ว บรรยากาศจึงดูอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้ผู้มาใหม่รับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีและความตั้งใจที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายมุ่งหมายที่จะส่งมอบธรรมะดีๆ ให้แก่ผู้มาเยือนทุกท่าน

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก เทศนาธรรมให้เห็นความสำคัญของการฝึกสติ รวมถึงการเจริญพุทธานุสติกรรมฐาน และพรหมวิหาร ๔

หลังจากพระอาจารย์เทศนาธรรมเสร็จแล้ว ผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้ฝึกเจริญสติพิจารณาอาหารร่วมกัน

ในช่วงเวลาบ่าย เป็นช่วงที่ผู้ปฏิบัติจะได้เข้าใจถึงผลของกรรมดี/กรรมชั่ว ในชั่วโมง “กฎแห่งกรรม” และต่อด้วยกิจกรรมซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้ง “พระในบ้าน” หลาย ๆ ครอบครัวได้มาร่วมขอขมากรรมต่อกัน ภาพแห่งความประทับใจนี้สร้างทั้งรอยยิ้มและหยดน้ำตาให้แก่ผู้ปฏิบัติทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง