คอร์ส “ศรีมิตรบรรลุธรรม” บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาคณะท่านเจ้าภาพและท่านเจ้าภาพร่วม ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม คอร์ส “ศรีมิตรบรรลุธรรม” ณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

บรรยากาศในคอร์สนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น ด้วยกัลยาณมิตรธรรมที่มาร่วมปฏิบัติธรรมมากมายกว่า ๑๐๐ ท่าน

โดยมีช่วงบรรยายธรรมพิเศษที่มีคณะเจ้าภาพร่วมอย่างคุณม่วง พรสุข กุลวราพร และคุณหลิง สุมาลี ตั้งศิวานนท์ มาเป็นองค์บรรยายในวันนี้ด้วย

เริ่มต้นจากเมื่อหลายปีก่อนคุณฟ้า ได้จัดคอร์สปฏิบัติธรรมขึ้น โดยชักชวนให้เพื่อนรักเช่นคุณม่วง เข้ามาลองลิ้มรสความสุขในธรรมะ ทำให้คุณม่วงได้เข้าใจและน้อมรับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้เป็นผู้นำพาธรรมะมาสู่คอร์ส “เพื่อนธรรมนำสุข” จ.ตรังเป็นครั้งแรก โดยมีหลานสาว คุณหลิง สุมาลี ตั้งศิวานนท์ เป็นผู้ประสานงานคอร์ส ซึ่งคุณหลิงเองก็เป็นผู้ที่ได้รับธรรมะวิเศษจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  แล้วน้อมนำคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติก็ได้ร่วมฝึกพิจารณาอาหาร

และรับฟังธรรมะบรรยาย “กฎแห่งกรรม” ,“พระในบ้าน” และธรรมะบรรยายจากพระอาจารย์ กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก พระอาจารย์เน้นย้ำเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อฝึกจิตใจของตนเองให้อยู่กับปัจจุบัน สร้างความสงบนิ่งให้เกิดภายในใจ โดยการฝึกสติปัฏฐาน ๔ พรหมวิหาร ๔ มรณานุสติ และพุทธานุสสติ

คอร์สนี้มีผู้ป่วยกาย ป่วยใจหลายท่าน พระอาจารย์จึงให้ฝึกปฏิบัติด้วยการกราบพระช้าๆด้วยสติ และตั้งใจระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ สร้างความปิติปลาบปลื้มในธรรมะให้แก่ผู้ปฏิบัติทุกท่านเป็นอย่างมาก