คอร์ส “วิปัสสนาพาสุข” บ้านภูตะวัน ๑๙-๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะเจ้าภาพ นำโดยคุณโกศล – คุณกาญจนา ผลละออ ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม คอร์ส “วิปัสสนาพาสุข” ณ บ้านภูตะวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ในแต่ละเดือน บ้านหลังใหญ่แห่งนี้กลายเป็นจุดนัดพบสำคัญของผู้คนกลุ่มหนึ่ง ร่วม ๑๐๐ ชีวิต ซึ่งมารวมพลังกันจุดเทียนแห่งธรรมส่งต่อให้ผู้มาใหม่ เพื่อสร้างดวงประทีปที่ไม่มีวันมอดแสง

เช้าแรกของวันเริ่มกำหนดสติ ผู้ปฏิบัติได้พร้อมเพียงกันในห้องปฏิบัติเพื่อสวดมนต์ เจริญกรรมฐาน ฟังพระอาจารย์กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก แสดงธรรม พระอาจารย์เทศนาให้ผู้ปฏิบัติเพียรพยายามรักษาจิตของตนไว้เสมอ แม้ป่วยกายก็สามารถผ่านพ้นความทุกข์ได้ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็ง

 

หลังจากนั้นก็ได้ฟังธรรมบรรยายจากเรื่องราวของ ๓ สาว ๓ มุม อันเป็นประโยชน์ต่อการนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม อย่างเช่นที่คุณอายุพร สามารถเอาชนะกิเลสได้ด้วยการตั้งสัจจะรักษาศีล ๕  จึงได้นำพาคนใกล้ชิดอย่าง คุณพิชามญช์ และคุณพรปวีณ์ ให้ได้มาพบธรรมะอันประเสริฐได้เช่นเดียวกัน

ในช่วงบ่ายท่านเจ้าภาพ คุณโกศล – คุณกาญจนา ผลละออ และคุณดวงใจ เนียวกุล ได้เมตตามากล่าวต้อนรับผู้ปฎิบัติธรรมด้วยตนเอง

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างผืนดินแห่งนี้ให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นที่พักพิงให้แก่ผู้คนได้สร้างความสุขในทางธรรม คุณโกศล คุณกาญจนา และกัลยาณมิตรทุกท่านจึงเสียสละทรัพย์ภายนอกเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้า แม้จะมีอุปสรรคแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อหรือเปลี่ยนความคิดห่างไกลไปจากการจัดปฏิบัติธรรม

ผมคิดว่าผมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างคนดีให้สังคม ผมมีความสุขจากการเห็นทุกคนได้รับสิ่งดีๆ และมีความสุข”  คุณโกศลกล่าวด้วยเมตตา เช่นเดียวกับคู่บุญบารมีเช่นคุณกาญจนา แม้จะจัดมามากกว่า ๕ ปี มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมบ้านหลังนี้ไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ คน แต่ก็ไม่เคยทำให้คุณกาญจนาคลายความตื่นเต้นยินดีที่จะเตรียมงานปฏิบัติธรรมได้เลยสักครั้ง

ด้วยการเปิดใจความรู้สึกของท่านเจ้าทั้ง ๓ ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมในคอร์สสัมผัสได้ถึงความเมตตาของท่านเจ้าภาพ ส่งผลให้หลายๆท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมและเพียรสร้างสมความดีต่อไป

ในวันที่ ๒ ของการวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ปฏิบัติได้ร่วมสวดมนต์เมตตาใหญ่ ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ทำให้หลายท่านคลายข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมที่เคยคิดว่ายากให้กลับกลายเป็นสิ่งใกล้ตัว และสามารถทำได้ เพราะธรรมะก็คือธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

หลังจากตักบาตรและพิจารณาอาหารแล้ว ผู้ปฏิบัติธรรมจึงได้ฝึกเจริญสติ ฟังองค์บรรยายโดย คุณแหม่ม พิมญาดา ทองพันชั่ง ผู้พากเพียรปฏิบัติธรรม สวดมนต์ จนคำอธิษฐานสมดั่งปรารถนา ,คุณเปิ้ล พิชญาภา แก้วโสวัฒนะ  ผู้ผ่านความทุกข์ทั้งทางกาย และทางใจ ได้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ บ้านภูตะวันแห่งนี้ และคุณอิ๋ว ฐิติรัตน์ พลับจ่าง ผู้เปลี่ยนชีวิตได้ด้วยธรรมโอสถ

ในช่วงบ่ายได้มีธรรมะบรรยายเรื่อง “กฎแห่งกรรม” และกิจกรรม “พระในบ้าน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้กล่าวขอขมากรรมและกล่าวคำขอบคุณต่อบุพการี และผู้มีพระคุณซึ่งกันและกัน

วันที่ ๓ ของการเจริญสติ ผู้ปฏิบัติธรรมได้ร่วมกันทอดผ้าป่ากิเลส และแสดงความรู้สึกต่อการได้มาเยือนบ้านหลังนี้ ทุกท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติซาบซึ้งในหลักคำสอนของพระพุทธองค์ เหมือนได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตใหม่ที่เปี่ยมสุข