รายชื่อผู้สมัครที่มาไม่ตรงคอร์ส ณ สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง