คอร์ส “วิปัสสนาพาสุข” ณ สถานปฏิบัติธรรม รัตนเสรีธรรม เมื่อวันที่ ๕-๗ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๕-๗ พ.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม คอร์ส “วิปัสสนาพาสุข” ณ สถานปฏิบัติธรรม รัตนเสรีธรรม จ.ชลบุรี  โดยมีพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วย

แม้จะมีเวลาในการปฏิบัติวิปัสสนาไม่มากนัก แต่ก็เรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ด้วยความตั้งใจของทุกฝ่าย รวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่างมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการจัดคอร์ส โดยผู้ปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมในรูปแบบสติปัฏฐาน ๔ ฝึกเดินจงกรม นั่งสมาธิ พิจารณาอาหาร ฝึกสติ รักษาศีล ภาวนา

 

ได้มีกิจกรรมธรรมบรรยาย โดย ๒ สาวผู้ซึ่งได้รับ “ธรรมโอสถ” จากการวิปัสสนากรรมฐาน คุณเปิ้ล ปารจรีย์ ปรมัตถ์เศรษฐ์ และคุณเปิ้ล พิชญาภา แก้วโสวัฒนะ ได้เมตตามาเป็นองค์บรรยาย ให้แง่คิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นว่า แม้ร่างกายจะเจ็บป่วย แต่จิตใจเราก็เป็นสุขและสงบได้ด้วยการปฏิบัติธรรมและการระลึกถึงพระพุทธเจ้า (พุทธานุสติกรรมฐาน)

 

 

ผู้ปฏิบัติธรรมได้ร่วมฟังธรรมบรรยายเรื่อง “กฎแห่งกรรม” และ “พระในบ้าน” ซึ่งผู้ปฏิบัติได้กราบขอขมาขออโหสิกรรมต่อคุณพ่อคุณแม่ และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย ยังความซาบซึ้งให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเป็นอย่างมาก

จากการประเมินผลหลังจบคอร์ส ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้บอกเล่าถึงความประทับใจไว้ว่า

  • ประทับใจกับทุก ๆ กิจกรรม ทำให้เราได้มองเห็นตนเอง ได้รู้ว่าเมื่อเราตั้งใจปฏิบัติและเปิดใจที่จะรับทุกสิ่งที่คณะพระอาจารย์ และจิตอาสา ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมที่ดีเหล่านี้ให้รู้สึกว่า “เราก็ทำได้” ธรรมะ และการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ยากและไกลตัวเราเลย ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่เมตตาค่ะ
  • จิตใจเย็นสบาย มีสมาธิมากขึ้น มีความสุขมากที่สุด
  • ประทับใจในความเมตตาของพระอาจารย์ และคณะพระสงฆ์ แม่ชี และจิตอาสา ทำให้มีความอบอุ่น สุขใจมาก ตลอดการเข้าคอร์ส
  • เบา โล่ง สบาย ไม่คิดมาก รู้จักปล่อยวาง ไม่หงุดหงิดอีกแล้ว ใจเย็น เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น อ่อนโยนมากขึ้น
  • มีความสุขมากขึ้น ได้เดินจงกรม นั่งสมาธิทำให้จิตใจดี มีความสุข

ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ คณะพระสงฆ์ แม่ชี ท่านเจ้าภาพทุกท่าน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่าน รวมถึงท่านผู้ให้บริการทุกๆท่านค่ะ สาธุๆๆ