รายชื่อผู้สมัครคอร์สจิตตภาวนา (3 วัน 2 คืน) ณ สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง