รายชื่อผู้สมัครคอร์สจิตตภาวนา (3 วัน 2 คืน) ณ สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง

[cfdb-datatable form="register-theon" class="footable" unbuffered="true" show="Submitted,first-name,sur-name,date-jitta,remark,sex,date-birthdate,age,Thai_ID,Address,your-phone,your-mobile,email-your,Line-id,Advisor,food-num,travel-by,date-come,date-back,Education-work,Disease,Contact-Name,Contact-Phone,relation,passed-course,used,Friend1,Follower1" role="Anyone" permissionmsg="true" trans="Friend1=concat('Friend1', , ,'Friend2', , ,'Friend3', , ,'Friend4', , ,'Friend5', , ,'Friend6', , ,'Friend7', , ,'Friend8', , ,'Friend9', , ,'Friend10')&&Follower1=concat('Follower1', , ,'Follower2')&&food-num=concat('food-num', , ,'food1', , ,'food2', , ,'food3')&&passed-course=concat('passed-course', , ,'Course-Other')" search="จิตตภาวนา (3 วัน 2 คืน)" headers="Submitted=เวลาที่สมัคร,first-name=ชื่อ,sur-name=นามสกุล,course=สมัครคอร์ส,date-jitta=คอร์สวันที่,date-siri=คอร์สวันที่,arrived=ตั้งแต่วันที่,leave=ถึงวันที่,Course-Objective=จุดประสงค์ในการปฏิบัติธรรม,Thai_ID=เลขที่บัตรประชาชน,sex=เพศ,age=อายุ,date-birthdate=วันเกิด,Address=ที่อยู่,email-your=อีเมล์,your-phone=เบอร์โทรศัพท์,your-mobile=เบอร์โทรศัพท์มือถือ,Advisor=ผู้แนะนำ,Education-work=ที่อยู่สถานศึกษา/ที่ทำงาน,Disease=โรคประจำตัว,Contact-Name=ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน,Contact-Phone=เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน,relation=ความสัมพันธ์,passed-course=เคยผ่านการปฏิบัติธรรมหรือไม่,Course-Other=ถ้าเคย โปรดระบุ,used=เคยปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ (ครั้ง),Line-id=Line ID,food-num=อาหาร,food=มื้ออาหาร,travel-by=การเดินทาง,people=จำนวนผู้ที่มาเข้าคอร์สด้วยกัน,date-come=วันที่เดินทางมา,date-back=วันที่เดินทางกลับ,Friend1=ผู้มาปฏิบัติด้วยกัน,Follower1=ผู้ติดตาม,remark=หมายเหตุ"][/cfdb-datatable]

[cfdb-export-link form="register-theon" show="Submitted,first-name,sur-name,date-jitta,remark,sex,date-birthdate,age,Thai_ID,Address,your-phone,your-mobile,email-your,Line-id,Advisor,food-num,travel-by,date-come,date-back,Education-work,Disease,Contact-Name,Contact-Phone,relation,passed-course,used,Friend1,Follower1" role="Anyone" permissionmsg="true" trans="Friend1=concat('Friend1', , ,'Friend2', , ,'Friend3', , ,'Friend4', , ,'Friend5', , ,'Friend6', , ,'Friend7', , ,'Friend8', , ,'Friend9', , ,'Friend10')&&Follower1=concat('Follower1', , ,'Follower2')&&food-num=concat('food-num', , ,'food1', , ,'food2', , ,'food3')&&passed-course=concat('passed-course', , ,'Course-Other')" orderby="Submitted" headers="Submitted=เวลาที่สมัคร,first-name=ชื่อ,sur-name=นามสกุล,course=สมัครคอร์ส,date-jitta=คอร์สจิตตภาวนาวันที่,date-siri=คอร์สคุณแม่สิริวันที่,arrived=ตั้งแต่วันที่,leave=ถึงวันที่,Course-Objective=จุดประสงค์ในการปฏิบัติธรรม,Thai_ID=เลขที่บัตรประชาชน,sex=เพศ,age=อายุ,date-birthdate=วันเกิด,Address=ที่อยู่,email-your=อีเมล์,your-phone=เบอร์โทรศัพท์,your-mobile=เบอร์โทรศัพท์มือถือ,Advisor=ผู้แนะนำ,Education-work=ที่อยู่สถานศึกษา/ที่ทำงาน,Disease=โรคประจำตัว,Contact-Name=ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน,Contact-Phone=เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน,relation=ความสัมพันธ์,passed-course=เคยผ่านการปฏิบัติธรรมหรือไม่,Course-Other=ถ้าเคย โปรดระบุ,used=เคยปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ (ครั้ง),Line-id=Line ID,food-num=อาหาร,food=มื้ออาหาร,travel-by=การเดินทาง,people=จำนวนผู้ที่มาเข้าคอร์สด้วยกัน,date-come=วันที่เดินทางมา,date-back=วันที่เดินทางกลับ,Friend1=ผู้มาปฏิบัติด้วยกัน,Follower1=ผู้ติดตาม,remark=หมายเหตุ" enc="xlsx" urlonly="false" linktext="ดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมดเป็นไฟล์ Excel"]