ทริปแสวงบุญ 24-30 พย. 2559 “ตามรอยบาทพระศาสดา”

 

img_1278.jpg

 

ทริปแสวงบุญ  24-30 พย. 2559 “ตามรอยบาทพระศาสดา”

เมื่อวันที่24 พย.ที่ผ่านมา พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ คณะพระสงฆ์ แม่ชี และญาติธรรม ได้ออกเดินทางแสวงบุญ จากกรุงเทพฯ สู่ เมืองกาย่า ประเทศอินเดีย อันเป็นการเดินทางประจำปีที่ทางสำนักจัดมาโดยตลอด โดยในครั้งนี้มีญาติธรรมเข้าร่วมในการเดินทางครั้งนี้กว่า 180 ชีวิต และที่สำคัญมากในการเดินทางครั้งนี้คือ การเข้าบวชเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ จำนวน 108 ท่าน อันประกอบด้วย แม่ชี (45ท่าน) ชีพราหมณ์ (48ท่าน) อุบาสก (15ท่าน)

 

 

วันที่1
คณะฯเดินทางเข้าพัก ณ วัดไทยพุทธคยา ด้วยการต้อนรับแรกจาก พระครูวินัยธรปิโยรส พระธรรมทูต ประจำวัด ที่ได้เมตตามาแจ้งรายละเอียดส่วนที่สำคัญต่างๆ ภายในวัดให้เรารู้จักกัน ช่วงบ่าย คณะเริ่มเข้าสู่การปลงผม บวชชี ทั้ง45 ท่าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะไปทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในช่วงค่ำ

ผู้บวชร่วมกันในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีจำนวนทั้งหมด 108 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บวชชี (ปลงผม) 45 ท่าน ผู้บวชชีพราหมณ์ (พรหมพระโพธิ) ซึ่งเป็น ผู้หญิง 48 ท่าน และผู้ชาย 15 ท่าน นับเป็นการบวชที่มากที่สุดครั้งหนึ่งที่วัดไทยพุทธคยาเลยทีเดียว  ซึ่งถือเป็นเกียรติกับทางคณะอย่างยิ่งที่ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศเมตตาตั้งชื่อให้ว่าบวช พรหมพระโพธิ และท่านยังเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ในครั้งนี้อีกด้วย

 

img_0393.jpg img_0596.jpg img_0374-1.jpg

img_0270.jpg img_0262.jpg img_0206.jpg

img_9596.jpg img_9552.jpg img_0195.jpg

วันที่2
เริ่มวันใหม่ด้วยรวมตัวทำวัตรเช้า 03:30 น. ก่อนพระอาจารย์จะนำพาคณะฯ ไปฝึกจิต ภาวนา ที่ เจดีย์พุทธคยา กลับมารับประทานอาหารเช้า และปฏิบัติบำเพ็ญที่วัดไทยพุทธคยา คณะพระสงฆ์แม่ชีและอุบาสกอุบาสิกา ได้ปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ช่วงบ่าย ก่อนจะออกเดินทางไปเยี่ยมชม วัดเมตตาพุทธาราม อันเป็นวัดใกล้เคียงที่มีการก่อสร้างด้วยโลหะสร้างความสวยงามแปลกตา
พลบค่ำคณะฯได้กลับไปยังพุทธคยาอีกครั้ง เพื่อร่วมทำพิธีห่มผ้าพระพุทธเมตตา อันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่คณะฯเพียรมาปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้งในการมาเยือนอินเดีย

 

img_0898 img_0900 img_0910

img_0927 img_0930

วันที่3
หลังทำวัตรเช้า เราออกเดินทางทันที โดยวันนี้มีจุดหมายแรก ที่ วัดนวมินทรธัมมิกราช วัดที่เมื่อปีที่แล้วทางคณะได้มาเยี่ยมเยือนและได้ร่วมบุญก้อนอิฐสร้างพระ ไปจำนวนถึง 120ก้อน (1,200,000 บาท) และครั้งนี้ทางท่านเจ้าอาวาสได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี พร้อมคณะสามเณรชาวอินเดียยังได้เทศน์ภาษาบาลีให้ทางคณะฟังอีกด้วย
ท้องฟ้าสว่างสดใสที่ เขาคิชฌกูฏ เราได้แวะตามจุดสำคัญต่างๆ อาทิ ถ้ำพระโมคคัลลานะ  มูลคันธกุฎี อันแสนศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง จากนั้นจึงเดินทางต่อมาถึงยัง วัดไทยนาลันทา เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง และทำพิธีถวายผ้าป่า กองกฐิน จากนั้นเดินทางไปยัง สวนไผ่เวฬุวัน จากนั้นจึงกลับเข้าพักที่วัดไทยพุทธคยา

 

img_2170 img_2331 img_1596

img_1601 img_1605 img_1608

img_1970 img_1972

วันที่ 4

ได้มีการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญ ในวันไทยพุทธคยา และช่วงบ่าย ได้ไปเยี่ยมเยือนสักการะ นมัสการ วัดและสถานที่ใกล้เคียง อาทิ วัดญี่ปุ่น  โรงพยาบาลภูมิปาโล ซึ่งคณะได้ร่วมบุญ สมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วย

วันที่ 5 -6

หลังจากทำวัตร เดินจงกรมยามเช้า คณะก็พร้อมออกเดินทางไปยัง เมืองพาราณาสี เมืองเก่าแก่โบราณกว่า 5,000 ปี และมาเข้าที่พัก “วัดไทยสารนาถ”  ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่น จากนั้นคณะได้ไปสักการะ นมัสการ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” ที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดปัญจวัคคีย์ ปัจจุบันเรียกว่า “สารนาถ” ธัมเมกขสถูปเจดีย์ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์และพระอัญญาโกณทัญญะ มีดวงตาเห็นธรรมเป็นครั้งแรก นมัสการธรรมราชิกสถูป ซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักกขณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์และสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

 

img_4514 img_4515 img_4537

img_4556 img_4872 img_4503

img_4504 img_4513

วันที่ 7

หลังจากทำวัตรเช้า ฟังเทศน์ยามเช้า แล้ว คณะฯ ก็เดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพ

____________________________