ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์สวันมุทิตาจิต พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก

ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมคอร์สวันมุทิตาจิต

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาจาริยบูชา

ณ มูลนิธิบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง

ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560

โดยรับสมัครผู้ปฏิบัติธรรมหญิง 150 คน และ ชาย 50 คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : bunyanupab (แม่ชีเข็มขาว (อ้อย))