คอร์ส พุทธะมหาเมตตา บ้านคาซ่าชวนชม จ.ชลบุรี วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะจิตอาสาได้รับการเชิญเข้าร่วมปฏิบัติคอร์สพุทธะมหาเมตตา โดยความเมตตาจากคุณอุไรวรรณ์-คุณพงษ์ศักดิ์ จิระวัฒน์พงศา และครอบครัว (พร้อมท่านเจ้าภาพร่วมอีกหลายท่าน) ได้เปิดบ้านพักตากอากาศ ต้อนรับคณะฯ อย่างอบอุ่นและใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างมาก

 

วัตถุประสงค์ของคอร์สครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้คณะจิตอาสาได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในรูปแบบอย่างเต็มที่ตลอด 2 คืน 3 วัน เพราะส่วนมากจะต้องทำงานดูแลผู้ปฏิบัติธรรมในคอร์สต่างๆ

เนื่องจากผู้ปฏิบัติธรรมเป็นจิตอาสาที่ผ่านการฝึกมาในระดับหนึ่งแล้ว ตารางการปฏิบัติจึงเน้นการให้เพียรฝึกที่จิต กิจกรรมต่างๆ จึงถูกออกแบบอย่างเหมาะสม ซึ่งไม่เน้นกิจกรรมหลากหลายแต่เน้นการให้ทุกคนมีเวลาที่มีคุณภาพได้พัฒนาเจริญจิต เจริญเมตตา เริ่มจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าตั้งแต่ตีสาม เดินจงกรมด้วยธรรมคีตะ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์จากพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ใส่บาตรยามเช้า และรับประทานอาหารอย่างมีสติ ร่วมฟังธรรมะบรรยายที่สลับกันไป และสันทนาการเพื่อความตื่นเบิกบาน

อีกหนึ่งช่วงพิเศษสุดที่เจ้าภาพได้เตรียมต้อนรับผู้ปฏิบัติในคอร์สนี้คือ การเชิญ คุณออย นักร้องเพลงพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกและนักดนตรี(คุณเป๊ะ) มาร้องเพลงในคอร์สให้ได้ฟังถึง 8 เพลง สร้างความปลื้มปิติซาบซึ้งใจให้ทุกคนเป็นอย่างมาก

ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ที่จิตอาสาผู้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติในรูปแบบอย่างเต็มที่ทุกบัลลังก์ นับเป็นช่วงเวลาที่จิตอาสาต้องขอขอบพระคุณในความเมตตาอารีของเจ้าภาพและเจ้าภาพร่วมทุกท่าน ที่ได้เสมือนได้ชาร์ตพลังเพื่อให้จิตอาสาทุกคนได้มีพลังมาทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาต่อไป

ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ