กำหนดการคอร์สปฏิบัติธรรม 2561

3 เมษายน 2020
 • ธรรมะพาสุขใจ (เรือนจิตพุทธะ)
  3 เมษายน 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
 • พระแม่ประทานพร
  3 เมษายน 2020 - 5 เมษายน 2020 @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand
6 เมษายน 2020
 • เริ่มต้นด้วยศรัทธา นำพาสู่นิพพาน (ปกติ) / พระนิพพานเป็นสุขยิ่ง (เข้ม) : คอร์สเข้มประจำเดือนเมษายน
  6 เมษายน 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand
7 เมษายน 2020
 • คอร์สเยาวชน จ.เพชรบุรี
  7 เมษายน 2020 - 10 เมษายน 2020 @ 
 • ธรรมคีตะ พุทธะสู่เวไนย (คอร์สคุณครู)
  7 เมษายน 2020 - 9 เมษายน 2020 @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
11 เมษายน 2020
 • จิตพุทธะเมตตา รวมใจ
  11 เมษายน 2020 - 13 เมษายน 2020 @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)
  11 เมษายน 2020 - 18 เมษายน 2020 @ 
  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ, Theon-Wangchin Rd, ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน ลำปาง 52160 ประเทศไทย
17 เมษายน 2020
 • บำเพ็ญภาวนา น้อมบูชาสมเด็จโต
  17 เมษายน 2020
  ธรรมสถานพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

คอร์สปฏิบัติธรรม ปี 2561

ติดต่อสอบถามและแผนที่การเดินทาง

This slideshow requires JavaScript.