กำหนดการคอร์สปฏิบัติธรรม 2561

31 มกราคม 2020
 • ปฏิบัติบูชา ถวายสมเด็จพ่อองค์ปฐม และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  31 มกราคม 2020
1 กุมภาพันธ์ 2020
 • แสงแรกแห่งธรรม นำสุข จ.อุบลราชธานี
  1 กุมภาพันธ์ 2020
  มูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน จ.อุบลราชธานี
2 กุมภาพันธ์ 2020
 • วิปัสสนาพาจิตดี (Good Mind by Vipassana)
  2 กุมภาพันธ์ 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
8 กุมภาพันธ์ 2020
 • บำเพ็ญภาวนามาฆบูชา
  8 กุมภาพันธ์ 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
9 กุมภาพันธ์ 2020
 • ธรรมะพาสุขใจ (เรือนจิตพุทธะ)
  9 กุมภาพันธ์ 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
10 กุมภาพันธ์ 2020
 • พุทธบูชา
  10 กุมภาพันธ์ 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

คอร์สปฏิบัติธรรม ปี 2561

ติดต่อสอบถามและแผนที่การเดินทาง

This slideshow requires JavaScript.