คอร์สบ้านพุทธเมตตา วันที่ 12 มิถุนายน 2559

img_2021

 

เช้าตรู่ของวันที่ 12 มิถุนายน 2559 คุณตั๋นและครอบครัว นิมนต์ท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก และคณะพระสงฆ์ แม่ชี มาสอนคอร์สวิปัสสนา ณ บ้านพุทธเมตตา โดยท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ เมตตาให้พระธนวัฒน์ มหาปุญโญ (พระเปา) และแม่ชีสิริพร ตรีชดารัตน์ (แม่ชีหวา) มานำการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ซึ่งพิธีการในยามเช้าเริ่มต้นด้วยการตักบาตร ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมได้เตรียมข้าวสาร อาหารแห้งมาอย่างพร้อมเพรียง และหากท่านใดมิได้เตรียมมาทางท่านเจ้าภาพคุณตั๋น และคุณเมย์ ได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ เริ่มต้นเช้านี้ด้วยใจที่อิ่มบุญ หลังจากนั้นทางท่านเจ้าภาพได้ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ และแม่ชี

 

img_2019

 

img_2021
8:30 น. ทุกคนมาพร้อมกันที่ห้องกรรมฐาน โดยมีพี่ต้อง (คุณรัชนีกร วิบูลยเสข) เป็นผู้แนะนำและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม โดยเริ่มจากวิธีการกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ ต่อด้วยการเดินจงกรมระยะที่1 สร้างความสงบสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน

img_2018

 

img_2020

 

หลังจากนั้นคุณมณฑิตา (ดี) และคุณธนกิจ (โบว์ลิ่ง) ศิริศักดิ์โสภิต ได้มาให้ธรรมะบรรยาย บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความเบิกบาน และเปิดใจผู้เข้าปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงและเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น

 

img_2014

 

11:00 น. ผู้ปฏิบัติธรรมได้ฝึกการเดินจงกรมและเจริญเมตตาด้วยธรรมคีตะ ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ได้พบกับปิติธรรมและซาบซึ้งในรสพระธรรม จิตผ่อนคลายมากขึ้น

 

img_2015

 

ก่อนที่จะฝึกเจริญสติในการรับประทานอาหาร ทางท่านเจ้าภาพร่วม แม่นก ได้มอบเหรียญพระกริ่งแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของแม่นก ซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมได้ร่วมสมทบบริจาคเงินทำบุญให้แก่แม่นก เพื่อมอบให้แก่ท่านพระอาจารย์สร้างสถานปฏิบัติธรรมพุทธะมหาเมตตา จ.อยุธยา สร้างความอิ่มใจ อิ่มบุญ ก่อนที่จะอิ่มกายในชั่วโมงการฝึกเจริญสติในการรับประทานอาหาร ซึ่งทางท่านเจ้าภาพได้เตรียมอาหารมาอย่างบริบูรณ์เมื่อท้องอิ่ม หนังตาเริ่มหย่อน แม่ชีหวาเมตตานำสันทนาการแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสร้างความเบิกบาน ตื่นตัว และคลายความง่วงเพื่อให้จิตพร้อมรับฟังธรรมบรรยายในชั่วโมง “กฎแห่งกรรม” ซึ่งพระเปาเมตตาเป็นผู้บรรยายธรรมสร้างความสำนึกรู้ในบาปบุญคุณโทษ และการรักษาศีล5 ต่อด้วยการเดินจงกรมและเจริญเมตตาด้วยธรรมคีตะอีกครั้ง ก่อนจะกลับมาพบกับพระเปาในกิจกรรม “พระในบ้าน” ให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านซาบซึ้งและกตัญญูกตเวทีแก่บิดามารดา และผู้มีพระคุณ

ปิดท้ายของวันนี้ด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เข้าใจและเข้าถึงธรรมะอันแสนวิเศษของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้น และได้รับปิติธรรมจากท่านพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทั้งผู้ป่วยกายและใจ ต่างมีสีหน้าที่สดใส และอิ่มเอม จากลากันด้วยความสุขใจ และสุขในรสพระธรรม
img_2028-1

img_2030-1

img_2032

img_2033-1

img_2034

 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก คณะพระสงฆ์แม่ชี ท่านเจ้าภาพทุกท่าน ท่านเจ้าของสถานที่ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ผู้ให้บริการ และจิตอาสาทุกท่านด้วยค่ะ