วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ มอบอาหารและของใช้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่ตำบลเวียงมอก จังหวัดลำปาง

เมื่อวานนี้ (๑๑ มิ.ย) พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญานุภาพ เมตตาให้คณะพระสงฆ์ คณะแม่ชี นำอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น มอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง จำนวน 69 ราย

ทั้งนี้มีนางวิภา กุนาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน น.ส.รัตนาภรณ์ ฉัตรชัยรัตน์ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ปลัดอำเภออาวุโส นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก คณะแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะ อสม. ผู้นำชุมชน ร่วมมอบของในครั้งนี้ด้วย