มอบหม้อหุงข้าวและถุงยังชีพแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ เมตตาให้พระธนวัฒน์​ มหาปุญฺโญ และคณะศิษย์นำถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 20 ชุด ไปมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

โดยในวันที่ 12 กันยายน 2565 คณะเหล่ากาชาดจังหวัดจะลงพื้นที่เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตอำเภอท่าเรือ จำนวน 20 ครัวเรือน

ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆ ค่ะ