มอบคอนกรีตบล๊อกเพื่อซ่อมแซมบ้านในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ ให้ความอนุเคราะห์ คอนกรีตบล็อก จำนวน 700 ก้อน ตามที่ คุณสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน ได้ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ เพื่อนำไปซ่อมแซม บ้านนางวัน เพชรจ้อง อาศัยอยู่ที่ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่บ้านวังหินพัฒนา หมู่14 ตำบลเถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง ที่ประสบปัญหาบ้านที่อาศัยมีความชำรุดทรุดโทรม ต้องได้รับการซ่อมแซม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม คุณรณกฤต เพชรจ้องและคณะ จาก ตำบลเถินบุรี มารับอิฐบล็อกเพิ่มเติมจำนวน 580 ก้อน จากครั้งที่แล้วมารับไป 120 ก้อน

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
สาธุๆๆค่ะ