พระปราโมทย์_ชีวิตนี้น้อยนัก ชีวิตที่เหลืออยู่มีค่ายิ่งนัก