ตารางปฏิบัติธรรม พ.ศ.2562

6 เมษายน 2020
 • เริ่มต้นด้วยศรัทธา นำพาสู่นิพพาน (ปกติ) / พระนิพพานเป็นสุขยิ่ง (เข้ม) : คอร์สเข้มประจำเดือนเมษายน
  6 เมษายน 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand
7 เมษายน 2020
 • คอร์สเยาวชน จ.เพชรบุรี
  7 เมษายน 2020 - 10 เมษายน 2020 @ 
 • ธรรมคีตะ พุทธะสู่เวไนย (คอร์สคุณครู)
  7 เมษายน 2020 - 9 เมษายน 2020 @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
11 เมษายน 2020
 • จิตพุทธะเมตตา รวมใจ
  11 เมษายน 2020 - 13 เมษายน 2020 @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)
  11 เมษายน 2020 - 18 เมษายน 2020 @ 
  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ, Theon-Wangchin Rd, ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน ลำปาง 52160 ประเทศไทย
17 เมษายน 2020
 • บำเพ็ญภาวนา น้อมบูชาสมเด็จโต
  17 เมษายน 2020
  ธรรมสถานพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
18 เมษายน 2020
 • รุ่งทวีพาสุข
  18 เมษายน 2020 - 19 เมษายน 2020 @ 
  สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
20 เมษายน 2020
 • ศรัทธานำสู่นิพพาน (เข้มชั้น 2 / ปกติชั้น 3)
  20 เมษายน 2020
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand
24 เมษายน 2020
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน
  24 เมษายน 2020 - 26 เมษายน 2020 @ 
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย