ด.ญ.ณัฐจพัณ สถิตย์ธิรากุล(ชีมิ้นท์)_ความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์ที่ได้รับจากการบวชชี