ณัฐจพัณ สถิตย์ธิรากูล_เปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วยจิตที่กตัญญู ตั้งแต่พบพระอาจารย์