คุณหมออู๋-นายแพทย์ธีรภพ ไวประดับ_คุณหมอจิตพุทธะ ใช้ธรรมะนำทาง ไม่ประมาทในชีวิต