คุณลักษณา ป้องกันภัย_ปฏิบัติให้พ่อ หายป่วย ครอบครัวดีขึ้น