คอร์ส “ชีวิตเป็นสุข เมื่อคิดบวก” เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐

 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาคณะท่านเจ้าภาพและท่านเจ้าภาพร่วม ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรมคอร์ส “ชีวิตเป็นสุข เมื่อคิดบวก”

คอร์สนี้พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ได้เทศนาธรรมในช่วงเช้า หลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์และฝึกเดินจงกรมเสร็จ สร้างความปลาบปลื้มให้ผู้ร่วมวิปัสสนาทุกท่าน พระอาจารย์ได้เมตตาให้ธรรมะ โดยให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้หมั่นเพียรระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นนิจ และได้นำธรรมะของพระพุทธองค์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะธรรมะสามารถเปลี่ยนจิตใจให้อ่อนโยน และเปลี่ยนความคิดให้มองเห็นทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งดีงามได้

เฉกเช่นเดียวกับท่านเจ้าภาพ คุณวารสิริ ผู้สามารถนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตทั้งในด้านการทำงานและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 

เมื่อเข้าถึงพระธรรมอันประณีตละเอียดอ่อนแล้ว ท่านเจ้าภาพผู้อารีจึงอยากแบ่งปัน จึงได้มีการจัดปฏิบัติธรรมนำพาผู้อื่นให้ได้พบธรรมะอันประเสริฐ

บรรยากาศในคอร์สเต็มไปด้วยกลิ่นไอความอบอุ่นในครอบครัว และญาติธรรมคนสนิท ที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยใจที่เป็นสุข และ เบิกบาน

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้รับฟังธรรมะบรรยาย “พระในบ้าน” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ระลึกถึงพระคุณบิดามารดา และได้ขอขมากรรมซึ่งกันและกัน สร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในครอบครัวมากขึ้น