ความคืบหน้า การสร้างวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ (เมษายน 2560)

ความคืบหน้าการสร้าง วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ

เดือนมีนาคม – เมษายน ที่ผ่านมา  มีคณะจิตอาสา และเหล่าลูกศิษย์ พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ทุกเพศทุกวัย
ร่วมแรงร่วมใจ ผลัดกันมาบำเพ็ญบุญบารมี เป็นแรงงานพระพุทธเจ้า รับใช้พระพุทธศาสนา
อาทิเช่น คอยช่วยงานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ทีมสนับสนุน ดูแลสวัสดิการ
เจ้าภาพจัดหาปัจจัยและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  ด้วยความปิติปลาบปลื้ม เบิกบานใจ

เพราะการสร้างวัด โบสถ์ วิหาร ถนน อาคารถาวรวัตถุ เป็นบุญใหญ่ ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
เพื่อดำรงพระศาสนาให้ดำรงอยู่จนครบวาระ เป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะ และเอื้อให้ผู้คนได้รับธรรมมะ

กราบขอบพระคุณ พ่อแม่ครูอาจารย์ คณะพระสงฆ์ทุกรูป แม่ชีทุกท่าน
ขอบคุณ และอนุโมทนาบุญ กับเหล่าจิตอาสา เจ้าภาพ และลูกศิษย์ทุกๆท่าน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ
จนการก่อสร้างวัด คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ