ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตร ซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ วันที่ 4 มีนาคม 2563