ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรเข้มข้น พุทธะกลางใจ พาเวไนย ไปนิพพาน วันที่ 4 มกราคม 2563