ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรจิตตภาวนา สำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563