ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรเข้มข้น พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง วันที่ 29 สิงหาคม 2562