ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตร จิตเมตตา พุทธะนำทาง วันที่ 1 ตุลาคม 2562