ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ สร้างพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ ประดิษฐานที่ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา จ.อยุธยา