ส่งรายชื่อแผ่เมตตา

ส่งรายชื่อแผ่เมตตา

ในรายการธรรมะทาง www.bplive95.com และ bp.live14.com โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง

  1. รายการถ่ายทอดสด "ท่านพระอาจารย์แสดงธรรม" เวลา 05.00 - 7.00 น.
  2. รายการ "เดินจงกรมแผ่เมตตาโดยคณะพระสงฆ์และแม่ชีบุญญานุภาพ" เวลา 14.00 - 15.00 น.
  3. รายการ "สวดมนต์ทำวัตรเย็น " เวลา 18.00 - 19.00 น.
  4. รายการถ่ายทอดสด "ท่านพระอาจารย์แสดงธรรม" เวลา 20.00 - 22.00 น.

ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ พระอริยเจ้าทุกท่าน
ได้ประทานความเมตตาให้ทุกคำอธิษฐานในสิ่งที่ดีงามที่ญาติธรรมได้ส่งมานี้
สำเร็จสมหวังโดยง่าย โดยเร็ววันด้วยเทอญ สาธุ


หัวข้อที่ต้องการให้แผ่เมตตา

Purpose of sending Metta (Loving-Kindness)

ส่งรายชื่อแผ่เมตตาให้แก่

would like to join "Radiating Loving-Kindness" by submitting the name of...


ส่งได้สูงสุด 5 รายชื่อต่อการคลิกส่งรายชื่อ 1 ครั้ง

(One-time at one click of "Purpose" selection, you are able to submit 5 names for being radiated loving-kindness.)