คอร์สสวนธรรมนำสุข 26-28 ธันวาคม 2559

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9926-281259_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0002

 

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านมา สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ   โดย ท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฺฑฒโก  ได้เป็นประธานจัดคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน ที่ศูนย์ปฏัติธรรม “สวนธรรมศรีปทุม”  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี มีคุณอำนาจ-คุณนงเยาว์ โตวชิรกุล และคุณสุภา วรเศรษฐการกิจ เป็นเจ้าภาพหลัก รวมถึงคุณวิเชียร-คุณศรีลำปาง สวาทยานนท์ เป็นเจ้าภาพสถานที่

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0377

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0242

            เปิดประตูรับลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้า กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆของวันที่ 26 ธ.ค.ซึ่งเป็นวันแรกของคอร์ส  มีการแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวตลอดระยะเวลา 3 วัน  ในวันแรกของคอร์สได้มีการเชิญท่านเจ้าภาพมาเปิดใจถึงการจัดคอร์ส หลังจากนั้นได้เริ่มการปฏิบัติด้วยการฝึกเดินจงกรม ระยะที่ 1 ต่อด้วยการนั่งสมาธิ  ฝึกรับประทานอาหารอย่างมีสติ ช่วงบ่ายจะคลายอิริยาบถด้วยการทำกิจกรรมสันทนาการสร้างความเบิกบานใจ  ฟังธรรมบรรยายจากวิทยากรรับเชิญผู้ที่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรม ต่อด้วยการปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ระยะที่ 2 และ 3 จนถึงทำวัตรเย็น และสุดท้ายของวันจะได้รับฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ก่อนที่จะแยกย้ายไปพักผ่อน

 

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0233

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0177

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0140

            วันที่สอง เริ่มตั้งแต่การตื่นนอนเวลาตีสามทำวัตรเช้า สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ ปฏิบัติเดินจงกรมแบบธรรมคีตะเป็นการเดินจงกรมด้วยเสียงเพลง  ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ ตักบาตรยามเช้า รับประทานอาหารอย่างมีสติ  หลังอาหารเช้า เริ่มกิจกรรมด้วยการฟังธรรมบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ เดินจงกรมธรรมะคีตะ      ช่วงบ่ายจะเริ่มด้วยการทำกิจกรรมสันทนาการคลายความง่วง สร้างความสนุกสนานเบิกบานให้กับผู้เข้าปฏิบัติ ทำให้จิตตื่นรู้ พร้อมที่จะรับธรรมะในช่วงถัดไป สำหรับคอร์สนี้กิจกรรมพระในบ้านได้เริ่มในช่วงบ่ายสามโมง บรรยายโดยพระธนวัฒน์ มหาปุณโญ(พระเปา)  ท่านได้บรรยายได้ซาบซึ้ง ทำให้ผู้ฟังได้น้อมระลึกนึกถึงบุญคุณบุพการีผู้มีพระคุณ หลายๆครอบครัวได้แสดงความรัก เกิดความเข้าใจ มีการทำพิธีขอขมากรรมซึ่งกันและกัน ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย บรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุข ความซาบซึ้ง โดยเฉพาะครอบครัวท่านเจ้าภาพทั้ง 3 ครอบครัว รวมถึงพนักงานผู้เกี่ยวข้องของท่านเจ้าภาพ และได้มีการแสดงความขอบคุณท่านเจ้าภาพจากผู้มาร่วมปฏิบัติ ที่ท่านได้ทำให้มีโอกาสดีๆแบบนี้ขึ้น

 

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9926-281259_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0135  %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9926-281259_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0126  %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9926-281259_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0070

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9926-281259_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0065  %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9926-281259_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0141  %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9926-281259_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0139

            หลังจากที่ทำวัตรสวดมนต์เย็นแล้ว ค่ำวันนั้นได้มีการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ กฎแห่งกรรม” โดยคุณแม่ชีสกาวเดือน (นก) ซึ่งท่านได้นำเรื่องราวของศีล กรรมดี กรรมชั่ว และหนทางสู่การก้าวข้ามวิบากที่ไม่ดีทั้งหลายมาบรรยายให้ผู้ปฏิบัติได้รับรู้ ปิดท้ายด้วยเทปธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก

 

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0278  %e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0272  %e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0322

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0321  %e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0372  %e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af261259-1_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90_0308

            วันที่สามของคอร์ส กิจกรรมในภาคเช้าจะเหมือนกับวันที่ 2 สวดมนต์เมตตาใหญ่ ปฏิบัติเดินจงกรมแบบธรรมคีตะ ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ ตักบาตรยามเช้า หลังจากที่รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว เริ่มกิจกรรมทอดผ้าป่ากิเลส โดยให้ผู้ปฏิบัติได้เขียนในสิ่งที่จะละ เลิก งดเว้น หรื่อตั้งใจจะปฏิบัติ หลังจากที่กลับจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ โดยมีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตร

ปิดท้ายด้วยการเปิดใจแสดงความรู้สึกของผู้ร่วมปฏิบัติและท่านเจ้าภาพ ว่ามาปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้าง มีความสุขอย่างไร

สามวันของการปฏิบัติ สามวันแห่งความสุข สามวันแห่งการเจริญสติ  ได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกๆท่าน จิตอาสา เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมถึงคณะพระสงฆ์ แม่ชี และที่หาประมาณมิได้ พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ซึ่งได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ให้พวกเราได้เรียนรู้และประพฤติปฏิบบัติตาม เพื่อความพ้นทุกข์.

“ ธรรมะของพระพุทธเจ้า ผู้ใดปฏิบัติตาม ผู้นั้นพ้นทุกข์ พบความสุขที่แท้จริง ”