รายชื่อผู้สมัครคุณแม่ ดร.สิริ (7 คืน 8 วัน) ณ สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง