ตรวจสอบรายชื่อสมัครคอร์สปฏิบัติธรรม

[cfdb-datatable form="register-theon" class="footable" unbuffered="true" show="first-name,sur-name,course,date" role="Anyone" permissionmsg="true" trans="arrived=concat('arrived',' - ','leave')&&date=concat('date-jitta','date-siri','arrived')" headers="first-name=ชื่อ,sur-name=นามสกุล,course=สมัครคอร์ส,date=วันที่"]