ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

สิงหาคม 2019

จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1
2
3
4
 • วันมุทิตาจิต พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
5
6
7
8
9
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน
10
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน
11
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน
12
 • ธรรมะพาสุขใจ (ครอบครัว & พุทธบุตร) (เรือนจิตพุทธะ)
13
 • ด้วยศรัทธานำพาจิตสู่พุทธะ
14
15
16
17
18
 • แสงเทียนส่องธรรม (บ้านสะสมบุญ) (ผู้ใหญ่/เด็ก)
 • ต้นกล้าจิตพุทธะ (เปิดรับภายใน)
19
 • วิปัสสนาพาสุข (3 วัน)
20
 • วิปัสสนาพาสุข (3 วัน)
 • จิตเบิกบาน นำพาสุข
21
 • วิปัสสนาพาสุข (3 วัน)
22
 • วิปัสสนาพาสุข (1 วัน)
23
 • ชีวิตเป็นสุข เมื่อคิดบวก โดยครอบครัวชาร์ป (คอร์สปิด) (คอร์สเข้ม 3 วัน)
24
 • ชีวิตเป็นสุข เมื่อคิดบวก โดยครอบครัวชาร์ป (คอร์สปิด) (คอร์สเข้ม 3 วัน)
 • วิปัสสนาพาจิตดี (Good Mind by Vipassana)
25
 • ชีวิตเป็นสุข เมื่อคิดบวก โดยครอบครัวชาร์ป (คอร์สปิด) (คอร์สเข้ม 3 วัน)
 • จิตเมตตา นำพาสุข
26
 • แสงบุญ ส่องทาง สู่ธรรม
 • พุทธบูชา
27
28
29
 • ศรัทธา นำพาสู่พระนิพพาน (ปกติ) / พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง (คอร์สพิเศษครั้งที่ ๘)
30
 • จิตพุทธะเมตตา รวมใจ
31
 • จิตพุทธะเมตตา รวมใจ
 • หนึ่งเดียวกับพุทธะ ด้วยใจศรัทธา (คอร์สปิด)