ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

มิถุนายน 2019

จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1
 • วิปัสสนาพาจิตดี (Good Mind by Vipassana)
2
3
4
 • ธรรมนำทาง ใจสว่างด้วยพระพุทธเมตตา
5
6
7
 • วิปัสสนาพาสุข ณ รัตนเสรีธรรม
8
 • วิปัสสนาพาสุข ณ รัตนเสรีธรรม
 • ความสุขอยู่ที่ใจด้วยพรหมวิหาร 4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 • จิตตื่นรู้ ด้วยพุทธะเมตตา (คอร์สปิด)
19
 • จิตตื่นรู้ ด้วยพุทธะเมตตา (คอร์สปิด)
20
 • จิตตื่นรู้ ด้วยพุทธะเมตตา (คอร์สปิด)
21
 • ธรรมนำใจ ใสสว่างด้วยเมตตา
22
 • ธรรมนำใจ ใสสว่างด้วยเมตตา
23
 • ธรรมนำใจ ใสสว่างด้วยเมตตา
 • ธรรมะพาสุขใจ
24
 • พุทธบูชา
 • ชีวิตเป็นสุข เมื่อคิดบวก โดยครอบครัวชาร์ป
25
 • ความสุขอยู่ไม่ไกล พบได้ในใจเรา
26
 • หนึ่งเดียวกับพุทธะ ด้วยใจศรัทธา (คอร์สพิเศษ ครั้งที่ 7)
27
28
29
30