ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

11 ธันวาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข

  9 ธันวาคม 2019 - 11 ธันวาคม 2019 @ 

  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค จ.ภูเก็ต

13 ธันวาคม 2019
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน

  13 ธันวาคม 2019 - 15 ธันวาคม 2019 @ 

  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

14 ธันวาคม 2019
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน

  13 ธันวาคม 2019 - 15 ธันวาคม 2019 @ 

  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

15 ธันวาคม 2019
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน

  13 ธันวาคม 2019 - 15 ธันวาคม 2019 @ 

  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

 • ธรรมะพาสุขใจ (เรือนจิตพุทธะ)

  15 ธันวาคม 2019

  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand

16 ธันวาคม 2019
 • พุทธ-ธารา

  16 ธันวาคม 2019 - 18 ธันวาคม 2019 @ 

  Tree Tara resort Sai Yok, Kanchanaburi 71150, Thailand

17 ธันวาคม 2019
 • พุทธ-ธารา

  16 ธันวาคม 2019 - 18 ธันวาคม 2019 @ 

  Tree Tara resort Sai Yok, Kanchanaburi 71150, Thailand

18 ธันวาคม 2019
 • พุทธ-ธารา

  16 ธันวาคม 2019 - 18 ธันวาคม 2019 @ 

  Tree Tara resort Sai Yok, Kanchanaburi 71150, Thailand

20 ธันวาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน

  20 ธันวาคม 2019 - 22 ธันวาคม 2019 @ 

  บ้านภูตะวัน อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา 30130, ประเทศไทย

21 ธันวาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน

  20 ธันวาคม 2019 - 22 ธันวาคม 2019 @ 

  บ้านภูตะวัน อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา 30130, ประเทศไทย

22 ธันวาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน

  20 ธันวาคม 2019 - 22 ธันวาคม 2019 @ 

  บ้านภูตะวัน อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา 30130, ประเทศไทย

 • จิตเมตตา นำพาสุข

  22 ธันวาคม 2019

  บจก.ดับเบิ้ลสตาร์ ซ.สุขสวัสดิ์ 84 กรุงเทพฯ

24 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

25 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

26 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

27 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

28 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

29 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

30 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

31 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

 • สวดมนต์ข้ามปี

  31 ธันวาคม 2019 - 1 มกราคม 2020 @ 

  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, 59/9 หมู่ 10 Chiang Rak Noi, Amphoe Bang Pa-in, Chang Wat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13180, Thailand

 • สวดมนต์ข้ามปี

  31 ธันวาคม 2019 - 1 มกราคม 2020 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

1 มกราคม 2020
 • สวดมนต์ข้ามปี

  31 ธันวาคม 2019 - 1 มกราคม 2020 @ 

  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, 59/9 หมู่ 10 Chiang Rak Noi, Amphoe Bang Pa-in, Chang Wat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13180, Thailand

 • สวดมนต์ข้ามปี

  31 ธันวาคม 2019 - 1 มกราคม 2020 @ 

  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย

4 มกราคม 2020
 • พุทธะกลางใจ พาเวไนยไปนิพพาน (คอร์สเข้มประจำเดือนมกราคม)

  4 มกราคม 2020

  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand

10 มกราคม 2020
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน

  10 มกราคม 2020 - 12 มกราคม 2020 @ 

  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย