คอร์ส “พุทธบูชา” ณ บ้านพุทธบูชา วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านเจ้าภาพได้แก่ แม่ชียุ้ย,ครอบครัวม่วงปู่,ครอบครัวพลอยแสงสาย,ครอบครัวจินดาเงิน,ครอบครัวเองไพบูลย์ และครอบครัวพงศ์พงัน ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม คอร์ส “พุทธบูชา” ณ บ้านพุทธบูชา

ด้วยความศรัทธาแรงกล้าที่แม่ชียุ้ยมีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาและถวายบุญกุศลที่เกิดขึ้นเพื่อบูชาคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาของชื่อคอร์ส “พุทธบูชา” เพื่อสานต่อปณิธานที่จะนำพาครอบครัว และกัลยาณมิตรรอบข้างให้ได้พบรสพระธรรมอันเป็นเยี่ยมของพระพุทธองค์

ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่คือกัลยาณมิตรที่รู้จักกันมาเนิ่นนาน ทำให้คอร์สเล็กๆ ดูอบอุ่นเป็นกันเอง เริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดคอร์สของแม่ชียุ้ยเจ้าภาพหลัก ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการนำธรรมะมาสู่ชุมชนแห่งนี้

หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้รับฟังธรรมบรรยายจากคุณสุดารัตน์ จินดาเงิน และคุณวิทวัส ม่วงปู่ น้าสาว และน้องชายของแม่ชียุ้ย ที่เคยต่างพบเจอเรื่องราวทุกข์กาย ทุกข์ใจ และผ่านพ้นมาได้ด้วยธรรมะที่แม่ชียุ้ยเป็นสะพานบุญนำทางมาให้ ทำให้ทั้ง ๒ อนุโมทนากับการบวชของแม่ชียุ้ยที่ไม่เพียงค้นพบสัจธรรมแห่งตนเท่านั้น แต่ยังนำพาแสงสว่างในพระธรรมมาให้แก่ผู้อื่นด้วย

เมื่อฟังธรรมะบรรยายเสร็จ ผู้ปฏิบัติธรรมก็ร่วมรับประทานอาหารอย่างมีสติ และร่วมฟังธรรมเรื่อง “พระในบ้าน”   ร่วมกันขอขมากรรมต่อบิดามารดา และผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย  สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก

จากการประเมินผลหลังจบคอร์ส ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้บอกเล่าถึงความประทับใจไว้ว่า

  • จิตใจสงบ มีสติ มีสมาธิมากขึ้น
  • ประทับใจในหลักคำสอนหลาย ๆ อย่าง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • ประทับใจทุกอย่าง ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ และจะกลับมาปฏิบัติอีก พร้อมชวนครอบครัว และเพื่อน ๆ ให้ได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติคะ
  • เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  • รู้จักตนเองมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น และมีความสุข

ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ คณะพระสงฆ์แม่ชี ท่านเจ้าภาพทุกท่าน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่าน รวมถึงท่านผู้ให้บริการทุกๆท่านค่ะ สาธุๆๆ