พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เทศนาธรรม เรื่อง เหตุที่ไม่รู้จักตัวเอง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก แสดงธรรม เรื่อง เหตุที่ไม่รู้จักตัวเอง

บรรยายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 คอร์สศรีมิตรบรรลุธรรม ณ บ้านภูตะวัน

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก_ศรัทธา สติ ความเพียร ปัญญา

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก แสดงธรรมเทศนา เรื่อง ศรัทธา สติ ความเพียร ปัญญา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สามารถติดตามได้ที่ลิงค์นี้ https://youtu.be/YEr2AK2dz2o

สาธุ อนุโมทามิ

www.bunyanupab.com

ตรวจสอบรายชื่อสมัครคอร์สปฏิบัติธรรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครคอร์สปฏิบัติธรรม ที่จัดขึ้นภายในมูลนิธิบุญญานุภาพ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

1 2 3 4 5