กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ไม่มีรายได้ ในละแวกอำเภอเถิน ถวายกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

เนื่องในวาระฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในเมตตาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบให้พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพุทธมหาเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 เมตตาให้คณะพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ เป็นตัวแทนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบของช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีรายได้ 4 ครอบครัวในละแวกอำเภอเถิน โดยร่วมกับนายอำเภอเถิน และกิ่งกาชาดอำเภอเถิน มีรายละเอียดดดังนี้

บ้านหลังที่ 1 :  นางคำ บัวย้อย และนางสาวอัญชลี (ลูกสาว) ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยทางวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพได้มอบอิฐบล็อก 260 ก้อน และวัสดุก่อสร้าง มูลค่า 11,263 บาท สำหรับต่อเติมบ้านพักชั้นที่ 1 เพื่อให้ผู้ป่วยได้อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและสะดวกในการดูแลรักษาตัว  นอกจากนี้ได้มอบถุงยังชีพ 1 ถุงและวิทยุธรรมะ 1 เครื่อง เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและคุณแม่ที่ดูแล

 

บ้านหลังที่ 2 : นางเอื้อง ปิงเมือง อายุ 92 บ้านเลขที่ 28 มีอาการชราภาพ ปัจจุบันเริ่มมีความบกพร่องทางการได้ยินเสียง และอาศัยอยู่กับลูกชาย 1 คน ซึ่งพิการด้านสติปัญญา ทางวัดได้มองถุงยังชีพจำนวน 1 ถุง และปัจจัย 2,000 บาท

 

บ้านหลังที่ 3 : นายต๋า อริยะดิบ อายุ 71 บ้านเลขที่ 186 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยา ไม่มีลูก และไม่มีบ้านเป็นของตนเอง อาศัยอยู่ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ บ้านที่อยู่ปัจจุบีนน้องสาวเป็นคนสร้างให้ ตอนนี้บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ทางวัดได้มอบถุงยังชีพ 1 ถุง และปัจจัย 1,000 บาท รวมทั้งเมื่อเห็นสถานที่จริง ได้ปรึกษาปลัดอำเภอ ให้มารับมอบ โคมไฟไฟโซลาร์อีก 1 ชุด และรองเท้าคู่ใหม่ทดแทนคู่เดิมที่ขาด

 

บ้านหลังที่ 4 : นางเสาร์แก้ว กันทะวงค์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 85 หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง พร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน และทีม อสม. เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ดูแล ในการนี้ได้มอบวิทยุธรรมะ จำนวน 1 เครื่อง ถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด และปัจจัยช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่ผู้ป่วย

 

 

ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ