29 09 59 ช่วงที่2 รายการโพธิธรรม โดยบุญญานุภาพ ตอนสู้มะเร็งด้วยธรรมะ (เทศน์เรื่องไร้อัตตาตัวตน)

โรคมะเร็ง…หายได้…ด้วยธรรมะ คุณเชื่อหรือไม่?
รับชมตัวอย่างจากช่วงที่1แล้ว ช่วงที่2นี้มารับชมการแพทย์สมัยพุทธกาลว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง พร้อมเทศนาธรรมจากท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ท่านสามารถติดตามชมรายการโพธิธรรม โดยมูลนิธิบุญญานุภาพได้ทางช่อง PSI 239 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.

ความคิดเห็น