25 08 59 ช่วงที่2 โพธิธรรม ตอน SLE (พระกิตติเชษฐ์แสดงธรรม เรื่อง การเข้าถึงพระรัตนตรัย)

ช่วงที่2 รายการโพธิธรรม โดยมูลนิธิบุญญานุภาพ ตอน SLE เสนอธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่อง “การเข้าถึงพระรัตนตรัย”
ท่านสามารถติดตามชมได้ในรายการโพธิธรรม โดยมูลนิธิบุญญานุภาพ
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.
ทางช่อง PSI 239
รับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://www.stationg.com/wbtv/

ความคิดเห็น