11 08 59 ช่วงที่2 รายการโพธิธรรม ตอน ตอบแทนคุณ#2 (พอจ.กิตติเชษฐ์ฯเทศน์ เรื่องพระในบ้าน)

เมื่อลูกกตัญญู “แม่ชีนิด” รัชญา อะทะวงศ์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีโดยการให้อริยทรัพย์แก่บิดามารดา นั่นคือการนำพาบุพการีเข้าสู่ทางธรรมด้วยการอธิษฐาน “แม่ชีเจง” วรรณวิภา ติวะนันทกร ลูกกตัญญูอีกท่านที่ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีตอบแทนคุณบิดามารดา ติดตามเรื่องราวของสองลูกกตัญญูได้ที่
รายการโพธิธรรม โดย มูลนิธิบุญญานุภาพ
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.
ทางช่อง PSI 239
รับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://www.stationg.com/wbtv/

ความคิดเห็น