11 05 60 ช่วงที่2 โพธิธรรม โดยบุญญานุภาพ ตอน หมอจิตพุทธะและเกมส์แห่งชีวิต (พระอาจารย์เทศน์)

รายการโพธิธรรม โดย มูลนิธิบุญญานุภาพ
ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.
ทางช่อง PSI 239
รับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://www.stationg.com/wbtv/

ความคิดเห็น