เสาวภา พวงกิจจา_ฝึกจิตจากการดู Youtube มีสติปัญญา รู้ทันทุกข์