เทศนาธรรม ณ วิหารหลวงปู่โต จังหวัดนครราชสีมา ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาคุณสรพงษ์ ชาตรี และคุณดวงเดือน จิไธสงค์ ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก มาเทศนาธรรม ณ มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

เสียงสวดมนต์ดังกึกก้องในวิหารปูนปั้นทรงไทยร่วมสมัย ภายใต้หลังคาลายกนกชดช้อยสีทองอร่าม ที่ซึ่งประดิษฐานรูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์   หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงปู่โต พรหมรังสี ตั้งแต่ช่วงทำวัตรเย็น ท่านเจ้าบ้านต้อนรับผู้ปฏิบัติด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติล้วนเป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะแวะเวียนมาสวดมนต์ร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้อยู่เป็นนิจ

ด้วยความเมตตาของท่านเจ้าภาพ “คุณสรพงษ์ และคุณดวงเดือน” ที่ได้สร้างสถานที่แห่งนี้ให้พุทธศาสนิกชนได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

โดยคุณสรพงษ์ และคุณดวงเดือนได้เดินกล่าวทักทายผู้ปฏิบัติธรรมด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยเมตตา จับมือให้กำลังใจ และกล่าวขอบคุณ ต่อผู้มาฟังธรรมทุกท่านอย่างใกล้ชิด สร้างความปิติยินดีให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก

พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก เริ่มต้นเทศนาธรรมด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเปี่ยมเมตตา  เบื้องหลังพระอาจารย์คือรูปแทนองค์หลวงปู่โตขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม สร้างความเบิกบานและตื่นรู้ในจิตใจของผู้รอคอยฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกท่าน

ในช่วงท้ายผู้ปฏิบัติธรรมได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการได้มาฟังธรรมในวันนี้ โดยหลายท่านมีความปลาบปลื้มและปิติที่ได้รับธรรมะและความเมตตาจากพระอาจารย์กิตติเชษฐ์   

หลังจากฟังเทศนาธรรมเสร็จ ท่านเจ้าภาพได้แจกข้าวสารให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย