สรุปคอร์สปฏิบัติธรรม ในเดือนเมษายน 2562

เมษายน 2019

5 เมษายน 2019

วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน

วันที่ 5 เมษายน 2019 – 7 เมษายน 2019  ที่ บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

6 เมษายน 2019

พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)

6 เมษายน 2019 – 13 เมษายน 2019  ที่ สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ, ถนน เถิน-วังชิ้น, ตำบล แม่ปะ อำเภอ เถิน ลำปาง 52160 ประเทศไทย

7 เมษายน 2019

จิตเมตตา นำพาสุข

7 เมษายน 2019 ที่ บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี จำกัด, พระสมุทรเจดีย์, สมุทรปราการ 10290, ประเทศไทย

8 เมษายน 2019

ซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ

8 เมษายน 2019 ที่ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

12 เมษายน 2019

จิตพุทธะเมตตา รวมใจ

12 เมษายน 2019 – 14 เมษายน 2019  ที่ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

15 เมษายน 2019

ธรรมะพาสุขใจ (เรือนจิตพุทธะ)

15 เมษายน 2019 ที่ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

17 เมษายน 2019

บำเพ็ญภาวนา น้อมบูชาสมเด็จโตฯ

17 เมษายน 2019 ที่ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

19 เมษายน 2019

สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน

19 เมษายน 2019 – 21 เมษายน 2019  ที่ สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

21 เมษายน 2019

เมตตาธรรมนำสุข (คอร์สปิด)

21 เมษายน 2019 ที่บ้านสามพราน จ.นครปฐม

22 เมษายน 2019

จิตตภาวนา ประเทศออสเตรเลีย

22 เมษายน 2019 – 29 เมษายน 2019 ที่ประเทศ ออสเตรเลีย

ความคิดเห็น