พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก_ศรัทธา สติ ความเพียร ปัญญา

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก แสดงธรรมเทศนา เรื่อง ศรัทธา สติ ความเพียร ปัญญา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สามารถติดตามได้ที่ลิงค์นี้ https://youtu.be/YEr2AK2dz2o

สาธุ อนุโมทามิ

www.bunyanupab.com