พระปราโมทย์_ชีวิตนี้น้อยนัก ชีวิตที่เหลืออยู่มีค่ายิ่งนัก

พระปราโมทย์_ชีวิตนี้น้อยนัก ชีวิตที่เหลืออยู่มีค่ายิ่งนัก

ธรรมทำให้คนๆหนึ่ง ได้ตระหนักว่า ชีวิตนี้น้อยนัก และชีวิตที่เหลืออยู่มีค่ายิ่งนัก พระปราโมทย์ หรือ คุณปราโมทย์ พัฒนพงษ์ทอง จึงได้โอกาสทำสิ่งดีงามในบั้นปลายชีวิต เพื่อตนเอง และผู้อื่น จัดให้พนักงานในปกครองถึง 700 คน ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ได้ธรรมะเช่นเดียวกับท่าน ยิ่งให้ยิ่งได้รับ
ให้ธรรมผู้อื่นแล้ว จึงให้โอกาสตัวเองได้ศึกษาธรรมด้วยการเข้าสู่เพศบรรพชิตเพื่อฝึกจิต ฝึกใจตนเอง ธรรมที่ท่านได้เรียนรู้…

อ่านหนังสือมามาก รู้เรื่องการจัดการปัญหาทางโลก แต่ไม่เคยรู้เรื่องการจัดการกิเลสตนเอง เรามีฐานที่มาที่แตกต่างกัน แต่เราจะเป็นสิ่งใหม่ได้ ถ้าเราจะตั้งเข็มทิศใหม่ คำสอนของครูบาอาจารย์ จะกระตุกให้เราคิดใหม่ การเปลี่ยนนี้ยาก แต่ทำได้ด้วยจิตที่เข้มแข็ง และจิตที่มีศรัทธา

“จิตของเราเหมือนพัดลมที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ส่ายไปมา จิตที่ส่ายไปมา เหมือนพัดลมที่ส่ายไปมา มีหน้าทีรู้ให้ทัน”

รับชมข้อคิดดีๆจากพระปราโมทย์ หรือคุณปราโมทย์ พัฒนพงษ์ทอง ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/HqGWKnLnvzU

www.bunyanupab.com

ความคิดเห็น