ประกาศปิดการเข้าออกมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)