คุณสมชาย เด็ดเดี่ยวเลิกขายเหล้าบุหรี่ (กลุ่มศรีมิตรบรรลุธรรม)